Седмично разписание – Първи срок на учебната 2022/2023 година

Учебна програма – I срок на учебната 2022/2023 годинаИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 -I смяна VIII класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – II смяна IX класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – I смяна X класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – II смяна XI класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – I…