Заповед №ФСД-03-390/15.03.2023 г. за утвърждаване на стипендии на ученици в ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен за II-ри срок на учебната 2022/2023 година.

Заповед №ФСД-03-390/15.03.2023 г. за утвърждаване на стипендии на ученици в ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен за II-ри срок на учебната 2022/2023 година.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

За поредна година  ДФСГ “Интелект“ гр. Плевен участва по проект BG05M2ОP001-2.015-0001  „ Ученически практики – 2“. На 14 март 2023 г. екип на гимназията в състав Директор – Емил Райков, ЗДУПД – М. Карамфилова и ръководители Л. Недялкова и К. Найденова, направиха проверка в три фирми за съответствие изпълнението на проектните цели и задачи. Посетените…

Документи за учебната 2022/2023 година

1.Стратегия-за-развитието-на-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне 2.Етичен-кодекс-на-училищната-общност-в-съответствие-с-чл.-175-от-ЗПУОИзтегляне 3.Вътрешни-правила-за-наблюдение-за-прилагането-на-Етичен-кодекс-на-училищната-общност-в-съответствие-с-чл.-175-от-ЗПУОИзтегляне 4.Етичен-кодекс-на-работещите-с-децаИзтегляне 5.Училищен-план-за-защита-на-пребиваващите-при-бедствия-аварии-катастрофи-и-пожариИзтегляне 6.Алгоритъм-за-прилагане-на-механизма-за-противодействие-на-тормоза-и-насилието-1Изтегляне 7.Вътрешни-правила-професионална-подготовка-1Изтегляне 8.Годишен-план-за-дейността-на-медийната-комисияИзтегляне 9.Годишен-план-за-дейността-на-училищетоИзтегляне 10.Годишен-план-на-комисията-при-работа-в-случай-на-деца-жертви-на-насилие-и-в-рискИзтегляне 11.Мерки-за-повишаване-качеството-на-образованиеИзтегляне 12.Организация-на-учебния-ден-22-23Изтегляне 13.План-ДЗИ-22-23Изтегляне 14.План-за-БДПИзтегляне 15.План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-качество-на-образованиетоИзтегляне 16.План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-колегиална-етикаИзтегляне 17.План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-координационния-механизъмИзтегляне 18.План-за-заседания-на-педагогическия-съветИзтегляне 19.План-за-изпълнение-на-стратегията-за-развитиеИзтегляне 20.План-за-информационна-кампания-по-провеждане-на-НВО-22-23Изтегляне 21.План-за-квалификационната-дейностИзтегляне 22.План-за-осигуряване-на-нормален-учебен-процес-през-зиматаИзтегляне 23.План-за-правила-и-процедури-за-защитна-мрежа-противодействие-на-тормоз-и-насилиеИзтегляне 24.План-за-работа-на-методическите-обединенияИзтегляне 25.План-за-работа-на-училищен-съвет-за-справяне-с-тормоза-в-училищеИзтегляне 26.План-за-работата-на-комисията-по-превенция-противообществените-проявиИзтегляне 27.План-на-комисията-за-безопасни-и-хигиенни-условия-на-трудИзтегляне 28.План-на-комисията-за-културна-и-спортна-дейностИзтегляне 29.План-на-комисията-по-маркетинг-и-разработване-на-програмиИзтегляне 30.План-на-комисията-по-гражданско-образование-и-възпитаниеИзтегляне 31.Правила-и-мерки-за-намаляване-на-рисковете-от-предаване-на-инфекцияИзтегляне 32.Правилник-2022-2023Изтегляне 33.Правилник-за-безопасни-условия-за-обучение-възпитание-и-трудИзтегляне 34.Правилник-за-работа-в-компютърните-кабинетиИзтегляне 35.Правилник-за-вътрешния-трудов-редИзтегляне 36.Програма-за-превенция-на-ранно-напускане-на-училищеИзтегляне 37.Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-приобщаванеИзтегляне 38.Протокол-за-оценка-на-седмичното-разписаниеИзтегляне

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

РЕЗУЛТАТИ • Създадени брошури и флайери – повишена информираност сред участниците и формиране на нови практически знания и умения, водещи до повишени индивидуални резултати по учебните дисциплини/измерване чрез успех; • Създадени презентации и видеа – атрактивен и ефективен образователен процес, стимулиращ личностното и професионално развитие на участниците, модел привличащ нови ученици към гимназията; • Обогатяване…