НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

ПЛАН за обучение на учениците, включени в проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА  и ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“ Модул 3 „Културните институции като образователна среда“ № Тема Институция Очаквани резултати 1 Из „Под игото“ (Иван Вазов) ,,Регионалния исторически музей – Плевен“ Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да…

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   1. ПОДОБРЯВАНЕ условията на експерименталната работа сред подрастващите, като се повиши информираността им и формираме у тях нови практически знания и умения, като задължителен елемент от общообразователната и профилирана подготовка. 2. РАЗШИРЯВАНЕ на съвременната образователна среда с участието на културните институции в регион Плевен за постигането на атрактивен и ефективен образователен…

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА  и ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“ Модул 3 „Културните институции като образователна среда“   Проект – провокиран от необходимостта за онагледяване на процесите в образованието. ОНАГЛЕДЯВАНЕ в подкрепа на подобряване на експерименталната среда за повишаване на знанията. Среда насочена към постигане на ефективност в образователния процес в краткосрочен и дългосрочен аспект. …