ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

„Digital INTELLECT in the Digital Age“ – образователна ИНОВАТИВНА лаборатория ОСНОВНА ЦЕЛ: Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането на референтен модел за насърчаване придобиването на по-голяма цифрова компетентност сред подрастващите, мотивирайки ги с включване в мобилностите по проекта. По-конкретно учениците, преки бенифициенти след въвеждането на системен и комплексен подход за интегриране…

ПАРТНЬОР – НИЦА, ФРАНЦИЯ

Ница (Nice), столицата на Лазурния бряг, е бляскав и секси град, който приморските Алпи пазят от хладни ветрове. Плажовете в Ница са каменисти, но пък за сметка на това има доста и повечето са безплатни, топли и чисти. Сред интересните забележителности в Ница са древноримските постройки – арени, терми, площад “Масена” (Place Masséna), както и…

ЗА ПРОЕКТА „Digital INTELLECT in the Digital Age“

Дигиталната трансформация на обществото поставя все по-високи изисквания към средното професионално образование и подготовката на младите, в т.ч. и по отношение на ключовите IT умения. Дигитализацията в образованието е не само наш приоритет, но и приоритет на Европейската комисия. Прилагането и разширяването на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните…