Седмично разписание – Първи срок на учебната 2023/2024 година

I-ви учебен срок на 2023/2024 година – VIII клас Изтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – IX класИзтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – X класИзтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – XI класИзтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – XII класИзтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – /учебна програма…