Документи за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила-по-изпълнение-на-критерии-за-осигуряване-на-качеството-на-професионална-подготовкаИзтегляне Годишен-план-за-дейността-на-комисията-по-качество-на-професионалното-образование-и-обучениеИзтегляне Годишен-план-за-дейността-на-медийната-комисия-за-отразяване-на-училищни-събития-и-мероприятияИзтегляне Годишен-план-за-дейността-на-училищната-комисия-по-изпълнение-на-координационния-механизъмИзтегляне Годишен-план-за-квалификационната-дейност-на-училищетоИзтегляне Годишен-план-за-работа-на-координационния-съвет-за-противодействие-на-тормозаИзтегляне Етичен-кодекс-за-дейността-на-училищната-комисия-по-колегиална-етикаИзтегляне Етичен-кодекс-за-поведението-на-учителите-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне Заповед-дневна-и-самостоятелна-формаИзтегляне Заповед-РД-02-706Изтегляне Заповед-РД-02-730Изтегляне Мерки-за-повишаване-на-качеството-на-образованиеИзтегляне План-за-действия-в-извънредна-ситуация-в-условията-на-пандемияИзтегляне План-за-заседания-на-педагогическия-съветИзтегляне План-за-изпълнение-на-стратегията-за-развитиеИзтегляне План-за-информационната-кампания-по-организиране-и-провеждане-на-ДЗИ-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне План-за-информационната-кампания-по-организиране-и-провеждане-на-НВО-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне План-за-осигуряване-на-нормален-учебен-процес-през-зиматаИзтегляне План-за-работата-на-методическите-обединения-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне План-на-комисията-за-безопасни-и-хигиенни-условия-на-трудИзтегляне План-на-комисията-за-културна-и-спортна-дейностИзтегляне План-на-комисията-по-гражданско-образование-и-възпитаниеИзтегляне Правилник-за-вътрешния-трудов-редИзтегляне Правилник-за-работа-в-компютърните-кабинетиИзтегляне Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училищеИзтегляне Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване-на-децата-и-учениците-от-уязвими-групиИзтегляне Стратегия-заз-развитието-на-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне Училищен-план-за-защита-на-прибиваващите-при-бедствия-аварии-катастрофи-и-пожариИзтегляне Училищен-план-за-работата-на-комисията-по-БДПИзтегляне

Ученически конкурс за фотоколаж на тема: „Коледни и Новогодишни Празници“

Клуб „Дигитална креативност“ организира ученически конкурс за рисунка или фотоколаж на тема: „Коледни и Новогодишни Празници“. Условия за участие: Изображенията да бъдат във формат jpg Размер на рисунка А4 с материали по избор; Приемат се творби на ученици от 8-ми до 12-ти клас от ДФСГ „Интелект“ от 29.11.2023 г. до 30.12.2023 г. на електронна поща:…

Одобрен проект на ДФСГ „Интелект“, „Обзавеждане и оборудване на кабинет по английски език – „ENGLISH LANGUAGE ROOM“

През месец ноември в ДФСГ „Интелект“ беше реализиран одобрен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Наименование на проекта: „Обзавеждане и оборудване на кабинет по английски език – „ENGLISH LANGUAGE ROOM“ Основни цели: Осигуряване на привлекателна, красива и…

В ДФСГ „Интелект“ отбелязаха Международният ден на счетоводителя

На 10.11.2023 г. с ученици от 12 в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ беше отбелязан Международният ден на счетоводителя. Гост – лектор беше госпожа Албена Валянова, управител на Счетоводна къща „Валянова“. Госпожа Валянова сподели опит, а учениците активно взеха участие в дискусията.

В ДФСГ „Интелект“ отбелязаха 16 ноември – Денят на данъчният служител

На 10.11 в ДФСГ „Интелект“ се състоя събитие, под надслов „ Работа в НАП – възможности и перспективи “, във връзка с 16 ноември – Денят на данъчният служител Учениците от 12 – тите  класове, изучаващи предмет Финанси представиха презентации свързани и данъците, НАП и данъчните служители. Акцент в срещата бе гостът  Десислава Сашева Кръстева…

НИ „УПРАВЛЯВАМЕ УЧИЛИЩЕТО С УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ“

Инициаторите на Националната инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ – Синдиката на българските учители и Фондация „Институт за информални иновации“ – представят заедно онлайн премиерата на сборника „Управляваме училището с ученическо самоуправление“, който включва резултатите от инициативата. Очакваме Вашите отзиви за сборника едновременно на имейлите на инициаторите: sbu_centrala@abv.bg и found.iii.teya@gmail.com! Линк за сваляне на сборника.

НП „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ ЦЕЛИ Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели…

РЕЗУЛТАТИ

Очакваме и следните конкретни РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ: Създаване и развитие на нови международни връзки и приоритетно коопериране с нови училища и институции от Франция, като част от Европа; Променена учебна среда, подкрепяща не само ученето и творчеството, но интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии – модерно и сигурно надграждащо образование в услуга на…

МОБИЛНОСТ 2024

Мобилност УЧЕНИЦИ:  В настоящия проект ще се включат ученици от 11 клас през учебната 2023/2024г. (30 ученика), преминаващи ПОО по икономика. Участието им в проекта ще развие допълнително професионалните компетентности, ще повиши социалните им умения за пригодност към трудовия пазар и ще допринесе за овладяване на нови умения и възможности за дигитална трансформация и управление…

ПРЕДВАРИТЕЛНА ВИЗИТА

Във връзка с изпълнение на предстояща мобилност за 30 ученици и 10 учителя по проекта е предвидена предварителна визита в град Ница – Франция. Целта на предварителното посещение е проверка на предварително договорените условия за провеждане на мобилностите – стаж за учениците и обучение за учителите, така, че да постигнем предварително заложените цели и резултати:…