РЕЗУЛТАТИ

Очакваме и следните конкретни РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ: Създаване и развитие на нови международни връзки и приоритетно коопериране с нови училища и институции от Франция, като част от Европа; Променена учебна среда, подкрепяща не само ученето и творчеството, но интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии – модерно и сигурно надграждащо образование в услуга на…

МОБИЛНОСТ 2024

Мобилност УЧЕНИЦИ:  В настоящия проект ще се включат ученици от 11 клас през учебната 2023/2024г. (30 ученика), преминаващи ПОО по икономика. Участието им в проекта ще развие допълнително професионалните компетентности, ще повиши социалните им умения за пригодност към трудовия пазар и ще допринесе за овладяване на нови умения и възможности за дигитална трансформация и управление…

ПРЕДВАРИТЕЛНА ВИЗИТА

Във връзка с изпълнение на предстояща мобилност за 30 ученици и 10 учителя по проекта е предвидена предварителна визита в град Ница – Франция. Целта на предварителното посещение е проверка на предварително договорените условия за провеждане на мобилностите – стаж за учениците и обучение за учителите, така, че да постигнем предварително заложените цели и резултати:…

ИНОВАТИВНА образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“

Нашата образователна методика, съчетана с възможностите за ученици и учители по време на мобилностите, предоставени ни от партньора WORK EXPERIENCE AGENCY LTD и произтичащите иновативните решения са основа за създаването в края на проекта на ИНОВАТИВНА образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“, която поставя фокус на обучението чрез: Компетентностен подход чрез позитивно образование – развиване на ключовите компетентности…

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Това е предварителната фаза на проекта, която се реализира в България в ДФСГ „Интелект“ и преминава през следните етапи: професионална подготовка – работа по теми и програми свързани с тематиката на проекта и предстоящата мобилност във Франция, базирана на включените от партньора фирми; езикова подготовка – регистрация в системата OLS и системна работа за дефиниране…