Документи за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила-по-изпълнение-на-критерии-за-осигуряване-на-качеството-на-професионална-подготовкаИзтегляне Годишен-план-за-дейността-на-комисията-по-качество-на-професионалното-образование-и-обучениеИзтегляне Годишен-план-за-дейността-на-медийната-комисия-за-отразяване-на-училищни-събития-и-мероприятияИзтегляне Годишен-план-за-дейността-на-училищната-комисия-по-изпълнение-на-координационния-механизъмИзтегляне Годишен-план-за-квалификационната-дейност-на-училищетоИзтегляне Годишен-план-за-работа-на-координационния-съвет-за-противодействие-на-тормозаИзтегляне Етичен-кодекс-за-дейността-на-училищната-комисия-по-колегиална-етикаИзтегляне Етичен-кодекс-за-поведението-на-учителите-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне Заповед-дневна-и-самостоятелна-формаИзтегляне Заповед-РД-02-706Изтегляне Заповед-РД-02-730Изтегляне Мерки-за-повишаване-на-качеството-на-образованиеИзтегляне План-за-действия-в-извънредна-ситуация-в-условията-на-пандемияИзтегляне План-за-заседания-на-педагогическия-съветИзтегляне План-за-изпълнение-на-стратегията-за-развитиеИзтегляне План-за-информационната-кампания-по-организиране-и-провеждане-на-ДЗИ-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне План-за-информационната-кампания-по-организиране-и-провеждане-на-НВО-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне План-за-осигуряване-на-нормален-учебен-процес-през-зиматаИзтегляне План-за-работата-на-методическите-обединения-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне План-на-комисията-за-безопасни-и-хигиенни-условия-на-трудИзтегляне План-на-комисията-за-културна-и-спортна-дейностИзтегляне План-на-комисията-по-гражданско-образование-и-възпитаниеИзтегляне Правилник-за-вътрешния-трудов-редИзтегляне Правилник-за-работа-в-компютърните-кабинетиИзтегляне Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училищеИзтегляне Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване-на-децата-и-учениците-от-уязвими-групиИзтегляне Стратегия-заз-развитието-на-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне Училищен-план-за-защита-на-прибиваващите-при-бедствия-аварии-катастрофи-и-пожариИзтегляне Училищен-план-за-работата-на-комисията-по-БДПИзтегляне

Ученически конкурс за фотоколаж на тема: „Коледни и Новогодишни Празници“

Клуб „Дигитална креативност“ организира ученически конкурс за рисунка или фотоколаж на тема: „Коледни и Новогодишни Празници“. Условия за участие: Изображенията да бъдат във формат jpg Размер на рисунка А4 с материали по избор; Приемат се творби на ученици от 8-ми до 12-ти клас от ДФСГ „Интелект“ от 29.11.2023 г. до 30.12.2023 г. на електронна поща:…