„Digital INTELLECT in the Digital Age“ – МОНИТОРИНГ

В рамките на проекта, по време на мобилността бяха извършени поредица от посещения на фирмите и действия от страна на придружаващите лица с цел проверка правилното изпълнение на проектните дейности. Посещенията бяха планирани на място в гр. Ница и договорени с приемащата организация. Проверката включваше наблюдение на различни проектни фази, времето на изпълнение и коректност…