Родителски срещи в ДФСГ „Интелект“

  Уважаеми родители, заповядайте на родителската среща на вашето дете! Родителски срещи – първи срок на учебната 2018-2019 година. 26 ноември 2018 г. /понеделник/ – родителска среща за  9 и 11 клас 27 ноември 2018 г. /вторник/ – родителска среща за 8 ,10 и 12 клас Начало: 18,30 часа Място: класните стаи на съответните класове. Основни…

Детайли

ДЗИ 2019

Държавните зрелостни изпити /матури/ за учебната 2018-2019 година ще проведат по утвърдени нормативни документи. Запознайте се с графика на основните дейности и важни дати от кампанията за провеждане на ДЗИ 2019 по-долу.   Заповед № РД 09-4141/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 година Заповед № РД…

Детайли

Графици

I учебен срок на 2015/2016 г.    Списък на класове, специалности, класни ръководители  График консултации  График за провеждане час на класа  График за допълнителен час по физ.възпитание и спорт  График класни и контролни работи

Детайли