Седмично разписание – Втори срок на учебната 2023/2024 година

II-ри учебен срок на 2023/2024 година – VIII класИзтегляне II-ри учебен срок на 2023/2024 година – IX класИзтегляне II-ри учебен срок на 2023/2024 година – X класИзтегляне II-ри учебен срок на 2023/2024 година – XI класИзтегляне II-ри учебен срок на 2023/2024 година – XII класИзтегляне

Детайли

Седмично разписание – Първи срок на учебната 2023/2024 година

I-ви учебен срок на 2023/2024 година – VIII клас Изтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – IX класИзтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – X класИзтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – XI класИзтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – XII класИзтегляне I-ви учебен срок на 2023/2024 година – /учебна програма…

Детайли

Седмично разписание – Втори срок на учебната 2022/2023 година

II учебен срок на 2022/2023 – II смяна VIII класИзтегляне II учебен срок на 2022/2023 – I смяна IX класИзтегляне II учебен срок на 2022/2023 II смяна X класИзтегляне II учебен срок на 2022/2023 – I смяна XI класИзтегляне II учебен срок на 2022/2023 – II смяна клас XII класИзтегляне Учебна програма – II срок…

Детайли

Седмично разписание – Първи срок на учебната 2022/2023 година

Учебна програма – I срок на учебната 2022/2023 годинаИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 -I смяна VIII класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – II смяна IX класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – I смяна X класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – II смяна XI класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – I…

Детайли