Годишни планове на ДФСГ „Интелект“ за 2023-2024 година