Годишен план за дейността на ДФСГ „Интелект“ през учебната 2020-2021 година

 Годишен план на ДФСГ Интелект 2020_2021

 

План за дейността на училищната комисия по качеството в ДФСГ „Интелект“

План комисия по качество 2020-21