Правилник за дейността на ДФСГ „Интелект“ за учебната 2021-2022 година

УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК 2021-22 учебна година

 

Правилник за дейността на ДФСГ „Интелект“ за учебната 2020-2021 година

Правилник за дейността на училището  2020-21