ДИГИТАЛНА РАБОТИЛНИЦА 1 – Използване на онлайн инструменти за създаване на забавни уроци – „Учене чрез правене“ – акцентиране на ИКТ уменията и SMART модела в дигиталната среда за глобално образование

Kahoot! е базирана на игри, платформа за обучение, използвана като образователна технология в училища и други образователни институции. Неговите учебни игри, „kahoots„, са създадени от потребители, викторини с множество възможности за избор, които могат да бъдат достъпни чрез уеб браузър или приложението Kahoot.

Kahoot № 1    Kahoot № 2    Kahoot № 3

LearningApps поддържа учебния процес с отделни интерактивни онлайн модули, които може да бъдат интегрирани в учебното съдържание. Те биха могли да бъдат използвани във вида, в който са създадени, а също така да се променят лесно и бързо в оперативен режим. Целта е събраните интерактивни блокове да бъдат обществено достъпни. Тези блокове (така наречените приложения или упражнения) не са завършени учебни единици, но може да бъдат използвани като част от сценарий на урок. Те са ценни най-вече със своята интерактивност.

     

ДИГИТАЛНА РАБОТИЛНИЦА 2 – „Цифрова трансформация в училищното образование“ – STEM сътрудничество, споделяне на опита за използваните цифрови образователни стратегии при образование от вкъщи,  синхрон между реалното и дигиталното.

Quizlet  е онлайн платформа за обучение, която предоставя безплатно учебни инструменти за учители, ученици и учащи от всички възрасти. Използва се генерирано от потребителите съдържание. Макар и ограничено по обхват, Quizlet предоставя прост, ориентиран към потребителя инструмент за обучение. Интерфейсът на приложението е интуитивен и е отличен вариант за самообучение. Приложението е достъпно за Android и iOS, а също така има и браузър версия.

 

 

 


 

ДИГИТАЛНА РАБОТИЛНИЦА 3 – „Цифрови инструменти за арт обучение “ – демонстриране на знанията, уменията и компетенциите посредством цифрови инструменти в унисон с бита и културата в подкрепа на глобалното образование.