Партньор: Краков/ Полша – Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, мобилност: юли 2022 г.

Мобилност УЧЕНИЦИ: 11 клас (20 ученика), преминаващи ПОО по икономика с цел развитие на професионалните компетентности, повишаване на социалните умения за пригодност към трудовия пазар, овладяване на нови умения и възможности за дигитална трансформация и управление на бизнес процесите, повишена проф. подготовка, отговаряща на нуждите на бизнеса.

Мобилност ПЕРСОНАЛ: 5 учители по професионална подготовка с цел надграждане на професионалните компетенции за работа със системи и технологии за управление на знанието, образованието и използването на хибридни облачни модели, подпомагащи професионалното развитие на подрастващите с цел повишаване на конкурентноспособността им.

Работна среща по проект „STEM сътрудничество: ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – синхрон между реалното и дигиталното“

Работна програма за учители и ученици: