ДФСГ „Интелект“ има богат опит в реализирането на проекти по програма  „Еразъм+“ /“Леонардо да Винчи“/, дейност „Мобилност“, предоставили възможност за трансгранична практика на ученици в Германия, Испания, Малта, Великобритания, Чехия и Италия. Проектните предложения са насочени към изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса, насърчаване на европейските ценности, подкрепяне на обучителните дейности на участниците за разширяване и обогатяване на знанията и уменията им;  и повишаване качеството, иновативността и привлекателността на професионалното образование и обучение на младите хора.

Успешно реализираните проекти по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот” обогатяват опита на  училището в трансгранично сътрудничество и създават възможности за придобиване на допълнителни компетенции от учениците, повишаване на общата им култура и познанията им за страните от Европейския съюз и Европа и окуражаване на вроденото им любопитство за нови знания и умения.

Чрез проектите по програма „Учене през целия живот“, учениците развитват и усъвършенстват уменията си за комуникация на чужд език, развиват уменията си за учене, критично мислене, за търсене, класифициране, обработване и споделяне на информация, за работа в екип и за използване на ИКТ.

На Валоризационните конференции през 2006  и 2009 г. два  от проектите са отличени със Сертификати за качество – за иновативност и за качествено управление на проект, а през 2017г. Гимназията получи най-висок резултат от всички кандидати и ЦРЧР й присъди Харта за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“. Хартата за мобилност дава възможност на ДФСГ „Интелект“ да кандидатства по ключова дейност 1 – Мобилност на обучаеми и персонал от 2018г.

Период на реализиране Наименование на проекта и програма на ЕС, по която се финансира
2023 – 2024 Проект „Digital INTELLECT in the Digital Age“ – образователна ИНОВАТИВНА лаборатория
2022 – 2023 Проект „Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ“ – развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството
2021 – 2022 Проект „STEM сътрудничество: ГЛОБАЛНОТО образование – синхрон между реалното и дигиталното“
2020 – 2021 Проект „Цифрови технологии в управлението на бизнеспроцесите“ по програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“
2019 – 2020 Проект 2019-1-BG01-KA116-061319 „Дигиталния бизнес – ирландски практики за развитие на  ключови IT умения при младите хора“, програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение
2018 – 2020 Проект „Living in a chalenging world”, програма „Еразъм+“
2018 – 2019 Проект „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички”, програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“
2016 – 2018 Проект „Методът КЛИЛ като мост към изучаването на използвания в ежедневието английски език“, секторна програма „Еразъм+“, Мобилност „Стратегически партньорства“.
2015 – 2016 Проект „Зелена икономика – успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление“, секторна програма „Еразъм+“, с триседмична трансгранична практика в гр. Дрезден, Германия
2014 – 2015 Проект „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“, секторна програма „Коменски“, трета работна среща в гр. Маниса, Турция
2014 – 2015 Проект „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес“, секторна програма „Еразъм+“, с триседмична трансгранична практика в гр. Виченца, Италия
2013 – 2014 Проект „Близки срещи от пети вид“, секторна програма „Коменски“ с партньор Италия – гр. Ладисполи
2012 – 2014 Проект „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“, секторна програма „Коменски“ с партньори – Полша, Италия, Франция, Румъния, Турция и Хърватска
2013 – 2014 Проект „Електронна търговия – успешни европейски практики“ по програма „Леонардо да Винчи“, с триседмична трансгранична практика гр. Острава, Чехия
2012 – 2013 „Електронно митническо обслужване – европейския опит и практика“ по програма „Леонардо да Винчи“, с триседмична трансгранична практика гр. Портсмут, Великобритания
2011 – 2012 „Гъвкаво интернационално банкиране“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Берлин, Германия
2010 – 2011 Проект „Евроскола“, финансиран от Европейския парламент  по програма „Euroscola“, място на провеждане – Страсбург, Франция
2010 – 2012 Проект „Да познаваме своето минало и настояще, за да можем да работим за нашето бъдеще“ по секторна програма „Коменски“, гр. Зьомерда, Германия
2010 – 2012 Проект „Да играем или да не играем с водата“ по секторна програма „Коменски“
2009 – 2010 Проект „Да познаваме своето минало и настояще, за да можем да работим за нашето бъдеще“ по секторна програма „Коменски“, гр. Ерланген, Германия
2008 – 2009 Проект „Иновации в маркетинга“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Флориана, Малта
2007 – 2008 Проект „Социално отговорен бизнес“ с триседмична трансгранична практика в гр. Кемниц, Германия
2007 – 2008 Проект „Интернационални и локални практики в бизнес етикета и деловото общуване“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Лайпциг, Германия
2005 – 2006 Проект „Персонален мениджмънт в малките и средни предприятия“ по програма „Леонардо да Винчи“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Севиля, Испания
2004 – 2005 Проект „Комуникационни схеми  в съвременния мениджмънт“ по програма „Леонардо да Винчи“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Лайпциг, Германия
2002 – 2004 Проект „Празници и фестивали в Европа“ по програма „Сократ“ и по програма „Коменски 1“ – с координатор на проекта – Испания и държави-партньори: България, Полша, Румъния, Швеция и Германия