ДФСГ „Интелект“ има богат опит в реализирането на проекти по програма  „Еразъм+“ /“Леонардо да Винчи“/, дейност „Мобилност“, предоставили възможност за трансгранична практика на ученици в Германия, Испания, Малта, Великобритания, Чехия и Италия. Проектните предложения са насочени към изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса, насърчаване на европейските ценности, подкрепяне на обучителните дейности на участниците за разширяване и обогатяване на знанията и уменията им;  и повишаване качеството, иновативността и привлекателността на професионалното образование и обучение на младите хора.

Успешно реализираните проекти по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот” обогатяват опита на  училището в трансгранично сътрудничество и създават възможности за придобиване на допълнителни компетенции от учениците, повишаване на общата им култура и познанията им за страните от Европейския съюз и Европа и окуражаване на вроденото им любопитство за нови знания и умения.

Чрез проектите по програма „Учене през целия живот“, учениците развитват и усъвършенстват уменията си за комуникация на чужд език, развиват уменията си за учене, критично мислене, за търсене, класифициране, обработване и споделяне на информация, за работа в екип и за използване на ИКТ.

На Валоризационните конференции през 2006  и 2009 г. два  от проектите са отличени със Сертификати за качество – за иновативност и за качествено управление на проект, а през 2017г. Гимназията получи най-висок резултат от всички кандидати и ЦРЧР й присъди Харта за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“. Хартата за мобилност дава възможност на ДФСГ „Интелект“ да кандидатства по ключова дейност 1 – Мобилност на обучаеми и персонал от 2018г.

 

2002-2004

Проект „Празници и фестивали в Европа“ по програма „Сократ“ и по програма „Коменски 1“ – с координатор на проекта – Испания и държави-партньори: България, Полша, Румъния, Швеция и Германия

2004-2005

Проект „Комуникационни схеми  в съвременния мениджмънт“ по програма „Леонардо да Винчи“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Лайпциг, Германия

2005-2006

Проект „Професионален мениджмънт в малките и средни предприятия“ по програма „Леонардо да Винчи“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Севиля, Испания

2005-2006

Европейско състезание „Млад предприемач“ с домакин град Интерлакен, Швейцария

2007-2008

Проект „Интернационални и локални практики в бизнес етикета и деловото общуване“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Лайпциг, Германия

2007-2008

Проект „Социално отговорен бизнес“ с триседмична трансгранична практика в гр. Кемниц, Германия

2007-2008

Проект по секторна програма „Коменски“ – училищни партньорства в гр. Андоайн, Баска провинция Гипузкоа.

2008-2009

Проект „Иновации в маркетинга“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Флориана, Малта

2009-2010

Проект „Да играем или да не играем с водата“ по секторна програма „Коменски“, гр. Беневенто, Италия

2009-2010

Проект „Да познаваме своето минало и настояще, за да можем да работим за нашето бъдеще“ по секторна програма „Коменски“, гр. Ерланген, Германия

2010-2011

Проект „Да играем или да не играем с водата“ по секторна програма „Коменски“, гр. Кенцинген /провинция Баден – Вюртемберг/, Германия

2010-2011

Проект „Да познаваме своето минало и настояще, за да можем да работим за нашето бъдеще“ по секторна програма „Коменски“, гр. Зьомерда, Германия

2010-2011

Проект „Евроскола“, финансиран от Европейския парламент  по програма „Euroscola“, място на провеждане – Страсбург, Франция

2011-2012

„Да играем или да не играем с водата“ по секторна програма „Коменски“, гр. Укмерге, Литва

2011-2012

„Гъвкаво интернационално банкиране“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Берлин, Германия

2011-2012

Проект „Да играем или да не играем с водата“ по секторна програма „Коменски“, гр. Амиен, Франция

2012-2013

„Електронно митническо обслужване – европейския опит и практика“ по програма „Леонардо да Винчи“, с триседмична трансгранична практика гр. Портсмут, Великобритания

2013-2014

Проект „Електронна търговия – успешни европейски практики“ по програма „Леонардо да Винчи“, с триседмична трансгранична практика гр. Острава, Чехия

2013-2014

Проект „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“, секторна програма „Коменски“ с партньори – Полша, Италия, Франция, Румъния, Турция и Хърватска

2013-2014

Проект „Близки срещи от пети вид“, секторна програма „Коменски“ с партньор Италия – гр. Ладисполи

2014-2015

Проект „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес“, секторна програма „Еразъм+“, с триседмична трансгранична практика в гр. Виченца, Италия

2014-2015

Проект „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“, секторна програма „Коменски“, трета работна среща в гр. Маниса, Турция

2015-2016

Проект „Зелена икономика – успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление“, секторна програма „Еразъм+“, с триседмична трансгранична практика в гр. Дрезден, Германия

2016-2018

Проект „Методът КЛИЛ като мост към изучаването на използвания в ежедневието английски език“, секторна програма „Еразъм+“, Мобилност „Стратегически партньорства“.

Ученици от ДФСГ „Интелект“ получиха сертификати след подготовката за проекта в Италия

ДФСГ „Интелект“  приключи предварителната подготовка на групата ползватели по проекта  „Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ- развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството“ . Премина предварителната подготовка на участниците в проекта. За успешно й приключване и нивото на придобитите знания, умения и компетенции в сферата на предприемачеството – част от подготовката по проекта в…

Детайли

Проект „Гъвкави подходи и индивидуални решения в банкирането в условията на интернационализация на банковата сфера – добри европейски практики“

Проект „Гъвкави подходи и индивидуални решения в банкирането в условията на интернационализация на банковата сфера – добри европейски практики“ секторна програма „Леонардо да Винчи“, мярка „Мобилност“   Проект „Гъвкави подходи и индивидуални решения в банкирането в условията на интернационализация на банковата сфера – добри европейски практики“ бе реализиран в рамките на една календарна година (01.06.2011…

Детайли

ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС“

ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС“ Програма „Леонардо да Винчи“   Проект „Социално отговорен бизнес“ бе реализиран от ДФСГ „Интелект“ в периода 01.09.07 – 30.08.2008 г., по програма „Ленардо да Винчи“ на Центъра за развитие на човешките ресурси в партньорство с F+U Sachsen gGmbH, Кемниц, Германия. В рамките на проекта бяха осъществени следните дейности: подбор на група…

Детайли

Проект „Комуникационни схеми в съвременния мениджмънт“

ПРОЕКТ „КОМУНИКАЦИОННИ СХЕМИ В СЪВРЕМЕННИЯ МЕНЖДМЪНТ“ Програма „Леонардо да Винчи“   Критичният поглед към проекта, след неговото приключване, затвърди у нас убеждението, че избраната тематична област “Комуникационни схеми в съвременния мениджмънт” напълно съответства на етапа, в който се намираше българският бизнес. Този проект бе реализиран в период на предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз,…

Детайли

Проект „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“

Многостранен проект „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“ се осъществи в периода 2010-2012 година. Страни участнички са: Франция, Румъния, Полша, Италия, Турция и България. В рамките на проекта учениците се запознават с елементите на невербалната комуникация и основните положения във всеки елемент. Изследвани са положителните резултати от правилното използване на невербалната…

Детайли

Проект „Да познаваме своето минало и настояще, за да можем да работим за нашето бъдеще“

Двустранният проект „Да познаваме нашето минало и настояще, за да можем да работим за нашето бъдеще“, финансиран от секторна програма „Коменски“, „Учене през целия живот“ на ЕС се реализира в периода 2010 – 2012 година с партньор училище от град Ерланген Германия. Проектът се реализира в  два етапа: Първи етап – учениците работят по следните…

Детайли

ЗА ПРОЕКТА „LIVING IN A CHALLENGING WORLD“

ДФСГ „Интелект” има дългогодишен успешен опит в изпълнение на различни eвропейски проекти. Тази учебна година гимназията отново ще работи по проект по програма „Еразъм +“, който ще продължи две години. В него участват партньорски училища от Исландия – държава координатор, както и Гърция, Швеция, Нидерландия и България. Основната цел на проекта е учениците да се…

Детайли

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – РЕЗУЛТАТИ

Очакваме следните РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ: *Създаване и развитие на международните ни връзки и приоритетно коопериране с нови училища и институции от Италия, като част от Европа; *Променена учебна среда, подкрепяща ученето и творчеството, интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии – модерно и сигурно надграждащо образование в услуга на бъдещата професионална реализация; *Разширяване на…

Детайли

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – МОБИЛНОСТ

*мобилност: юли 2023 г. *участници:   Мобилност УЧЕНИЦИ:  В настоящия проект ще се включат ученици от 11 клас през учебната 2022/23 г. (25 ученика), преминаващи ПОО по икономика. Участието им в проекта ще развие допълнително професионалните компетентности, ще повиши социалните им умения за пригодност към трудовия пазар и ще допринесе за овладяване на нови умения…

Детайли