ДФСГ „Интелект“ има богат опит в реализирането на проекти по програма  „Еразъм+“ /“Леонардо да Винчи“/, дейност „Мобилност“, предоставили възможност за трансгранична практика на ученици в Германия, Испания, Малта, Великобритания, Чехия и Италия. Проектните предложения са насочени към изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса, насърчаване на европейските ценности, подкрепяне на обучителните дейности на участниците за разширяване и обогатяване на знанията и уменията им;  и повишаване качеството, иновативността и привлекателността на професионалното образование и обучение на младите хора.

Успешно реализираните проекти по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот” обогатяват опита на  училището в трансгранично сътрудничество и създават възможности за придобиване на допълнителни компетенции от учениците, повишаване на общата им култура и познанията им за страните от Европейския съюз и Европа и окуражаване на вроденото им любопитство за нови знания и умения.

Чрез проектите по програма „Учене през целия живот“, учениците развитват и усъвършенстват уменията си за комуникация на чужд език, развиват уменията си за учене, критично мислене, за търсене, класифициране, обработване и споделяне на информация, за работа в екип и за използване на ИКТ.

На Валоризационните конференции през 2006  и 2009 г. два  от проектите са отличени със Сертификати за качество – за иновативност и за качествено управление на проект, а през 2017г. Гимназията получи най-висок резултат от всички кандидати и ЦРЧР й присъди Харта за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“. Хартата за мобилност дава възможност на ДФСГ „Интелект“ да кандидатства по ключова дейност 1 – Мобилност на обучаеми и персонал от 2018г.

 

2002-2004

Проект „Празници и фестивали в Европа“ по програма „Сократ“ и по програма „Коменски 1“ – с координатор на проекта – Испания и държави-партньори: България, Полша, Румъния, Швеция и Германия

2004-2005

Проект „Комуникационни схеми  в съвременния мениджмънт“ по програма „Леонардо да Винчи“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Лайпциг, Германия

2005-2006

Проект „Професионален мениджмънт в малките и средни предприятия“ по програма „Леонардо да Винчи“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Севиля, Испания

2005-2006

Европейско състезание „Млад предприемач“ с домакин град Интерлакен, Швейцария

2007-2008

Проект „Интернационални и локални практики в бизнес етикета и деловото общуване“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Лайпциг, Германия

2007-2008

Проект „Социално отговорен бизнес“ с триседмична трансгранична практика в гр. Кемниц, Германия

2007-2008

Проект по секторна програма „Коменски“ – училищни партньорства в гр. Андоайн, Баска провинция Гипузкоа.

2008-2009

Проект „Иновации в маркетинга“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Флориана, Малта

2009-2010

Проект „Да играем или да не играем с водата“ по секторна програма „Коменски“, гр. Беневенто, Италия

2009-2010

Проект „Да познаваме своето минало и настояще, за да можем да работим за нашето бъдеще“ по секторна програма „Коменски“, гр. Ерланген, Германия

2010-2011

Проект „Да играем или да не играем с водата“ по секторна програма „Коменски“, гр. Кенцинген /провинция Баден – Вюртемберг/, Германия

2010-2011

Проект „Да познаваме своето минало и настояще, за да можем да работим за нашето бъдеще“ по секторна програма „Коменски“, гр. Зьомерда, Германия

2010-2011

Проект „Евроскола“, финансиран от Европейския парламент  по програма „Euroscola“, място на провеждане – Страсбург, Франция

2011-2012

„Да играем или да не играем с водата“ по секторна програма „Коменски“, гр. Укмерге, Литва

2011-2012

„Гъвкаво интернационално банкиране“ – с триседмична трансгранична практика в гр. Берлин, Германия

2011-2012

Проект „Да играем или да не играем с водата“ по секторна програма „Коменски“, гр. Амиен, Франция

2012-2013

„Електронно митническо обслужване – европейския опит и практика“ по програма „Леонардо да Винчи“, с триседмична трансгранична практика гр. Портсмут, Великобритания

2013-2014

Проект „Електронна търговия – успешни европейски практики“ по програма „Леонардо да Винчи“, с триседмична трансгранична практика гр. Острава, Чехия

2013-2014

Проект „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“, секторна програма „Коменски“ с партньори – Полша, Италия, Франция, Румъния, Турция и Хърватска

2013-2014

Проект „Близки срещи от пети вид“, секторна програма „Коменски“ с партньор Италия – гр. Ладисполи

2014-2015

Проект „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес“, секторна програма „Еразъм+“, с триседмична трансгранична практика в гр. Виченца, Италия

2014-2015

Проект „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“, секторна програма „Коменски“, трета работна среща в гр. Маниса, Турция

2015-2016

Проект „Зелена икономика – успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление“, секторна програма „Еразъм+“, с триседмична трансгранична практика в гр. Дрезден, Германия

2016-2018

Проект „Методът КЛИЛ като мост към изучаването на използвания в ежедневието английски език“, секторна програма „Еразъм+“, Мобилност „Стратегически партньорства“.

„Digital INTELLECT in the Digital Age“ – МОНИТОРИНГ

В рамките на проекта, по време на мобилността бяха извършени поредица от посещения на фирмите и действия от страна на придружаващите лица с цел проверка правилното изпълнение на проектните дейности. Посещенията бяха планирани на място в гр. Ница и договорени с приемащата организация. Проверката включваше наблюдение на различни проектни фази, времето на изпълнение и коректност…

Детайли

РЕЗУЛТАТИ

Очакваме и следните конкретни РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ: Създаване и развитие на нови международни връзки и приоритетно коопериране с нови училища и институции от Франция, като част от Европа; Променена учебна среда, подкрепяща не само ученето и творчеството, но интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии – модерно и сигурно надграждащо образование в услуга на…

Детайли

МОБИЛНОСТ 2024

Мобилност УЧЕНИЦИ:  В настоящия проект ще се включат ученици от 11 клас през учебната 2023/2024г. (30 ученика), преминаващи ПОО по икономика. Участието им в проекта ще развие допълнително професионалните компетентности, ще повиши социалните им умения за пригодност към трудовия пазар и ще допринесе за овладяване на нови умения и възможности за дигитална трансформация и управление…

Детайли

ПРЕДВАРИТЕЛНА ВИЗИТА

Във връзка с изпълнение на предстояща мобилност за 30 ученици и 10 учителя по проекта е предвидена предварителна визита в град Ница – Франция. Целта на предварителното посещение е проверка на предварително договорените условия за провеждане на мобилностите – стаж за учениците и обучение за учителите, така, че да постигнем предварително заложените цели и резултати:…

Детайли

ИНОВАТИВНА образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“

Нашата образователна методика, съчетана с възможностите за ученици и учители по време на мобилностите, предоставени ни от партньора WORK EXPERIENCE AGENCY LTD и произтичащите иновативните решения са основа за създаването в края на проекта на ИНОВАТИВНА образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“, която поставя фокус на обучението чрез: Компетентностен подход чрез позитивно образование – развиване на ключовите компетентности…

Детайли

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Това е предварителната фаза на проекта, която се реализира в България в ДФСГ „Интелект“ и преминава през следните етапи: професионална подготовка – работа по теми и програми свързани с тематиката на проекта и предстоящата мобилност във Франция, базирана на включените от партньора фирми; езикова подготовка – регистрация в системата OLS и системна работа за дефиниране…

Детайли