ДФСГ „Интелект“ работи 4 поредни учебни години по Проект „Успех“ на Министерството на образованието, младежта и науката като част от проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – извънкласни дейности.

За дейностите, групите и инициативите по проекта, може да прочете в издавания през този период училищен вестник.