ЧЕТЕТЕ НОВИЯТ БРОЙ 11 – на училищен вестник на ДФСГ „Интелект“ – E-news /2024 г./