Пишете ни :

Изпрати

Контакти :

5800 Плевен ж. к. Дружба ІІІ
по пътя на тролей 5 и 9
Канцелария : (064) 872895

Директор :  (064) 870014

info-1500140@edu.mon.bg

dfsgintelekt@abv.bg