ИНТЕРВЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИТЕ И ФИРМИТЕ ДОГОВОРЕНИ ЗА ПРАКТИКА

 

 

ГАЛЕРИЯ ОТ МОБИЛНОСТТА В ГР. КРАКОВ, ПОЛША