Седмично разписание – Първи срок на учебната 2022/2023 година

Учебна програма – I срок на учебната 2022/2023 годинаИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 -I смяна VIII класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – II смяна IX класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – I смяна X класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – II смяна XI класИзтегляне I учебен срок на 2022/2023 – I…

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МИТНИЦИТЕ И МИТНИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“

На 26 януари се отбелязва Международният ден на митниците и митническия служител. Световният ден на митниците се явява не само като повод за проява на солидарност към митническите служби по целия свят, но и да се привлече вниманието на обществото към значението на ролята на митниците в икономическото и социалното развитие на обществото.    На…